Zestawienia


 Kliknięcie przycisku [Zestawienia] powoduje wyświetlenie na ekranie tytułów zestawień bibliograficznych przygotowanych przez bibliotekarzy i udostępnionych czytelnikom poprzez serwis WWW 

 Kliknięcie tytułu spowoduje pokazanie początkowego fragmentu listy pozycji zawartych w wybranym zestawieniu. Symbole [ ?? ] i [ ?? ] umożliwiają przeglądanie listy w przód i w tył.  

 Jeżeli na ekranie pojawi się już tylko przycisk [ ?? ] to oznacza, że dotarliśmy do końca listy. Dostępne są te same możliwości wyświetlenia pełnego opisu wraz z informacją o egzemplarzach, jak w przypadku wyszukiwania prostego i złożonego. 

 Liczbę dostępnych zestawień, ich tytuły i zawartość ustala bibliotekarz ? użytkownik programu LIBRA 2000. Dlatego zestawienia dostępne w każdej bibliotece będą inne, mogą też podlegać ciągłej aktualizacji. Jednym z możliwych zastosowań zestawień bibliograficznych jest publikowanie informacji o nowościach nabywanych przez bibliotekę.