Wyszukiwanie złożone


Wyszukiwanie złożone jest używane w tych przypadkach, kiedy wyszukiwanie proste zwraca zbyt dużo nieadekwatnych odpowiedzi. Takie sytuacje zdarzają się tym częściej, im większy jest katalog biblioteki. W wyszukiwaniu złożonym podajemy więcej niż jedną informację wyszukiwawczą. Pomiędzy informacjami wyszukiwawczymi stosujemy spójniki logiczne: I, LUB, I NIE.  

 Formularz wyszukiwania złożonego pozwala wyszukiwać książki na podstawie wybranych indeksów połączonych spójnikami logicznymi. Dodatkowo istnieje mozliwość przeszukiwania całości opisu - opcja *Całość ( np. poszukając wydawnictwa ). Listę wyszukanych pozycji można zawęzić do określonych lat, w których książka się ukazała. Puste pole Tekst nie jest brane pod uwagę. Należy pamiętać, iż po nazwisku autora stawia się znak przecinka ( np. Mickiewicz, Adam ). System przy wyszukiwaniu traktuje tak samo małe i duże litery.
 
Tekst :  z  
 

 Pola Tekst mogą zawierać specjalne znaki :
  • * - oznacza dowolny ciąg znaków
  • ? - oznacza dowolny pojedyńczy znak
  • [] - ogranicza pojedyńczy znak do wyszczególnionej listy
  • [^] - ogranicza pojedyńczy znak do wszystkich znaków oprócz wyszczególnionej listy
  • [-] - ogranicza pojedyńczy znak do znaków z zakresu np [a-d]
Domyślnie pole Tekst zaczyna się i kończy znakiem *

Przykłady zastosowania : Autor = Jasnorzewska, Maria, pozwoli odnaleźć książki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

 Po wskazaniu znalezionej pozycji wyświetlona zostaje lista książek w formacie Autor / Tytuł. - Wydawnictwo : Miejsce wydania, Rok wydania. Poprzez wskazanie wybranej książki otrzymujemy jej pełną kartę biblioteczną.  

 Ten sposób wyszukiwania najlepiej wyjaśnić na przekładzie. Załóżmy, że biblioteka gromadzi kilkadziesiąt wydań Pana Tadeusza. Nas interesuje wydanie Ossolineum w opracowaniu Stanisława Pigonia. Po otwarciu okna wyszukiwania złożonego wprowadzamy następujące informacje wyszukiwawcze: pan tadeusz - wyszukiwanie w indeksie tytułowym I (spójnik logiczny) ossol - wyszukiwanie w całości opisu I (spójnik logiczny) pigoń ? wyszukiwanie w całości opisu.Takie zapytanie poleca komputerowi znaleźć opisy spełniające łącznie (spójnik I) następujące warunki: w tytule dzieła musi się znajdować tekst pan tadeusz, natomiast w całości opisu muszą się znajdować teksty: ossol i pigoń. 

 Wyszukiwanie złożone posiada następujące właściwości:
  • Możemy poszukiwać nie tylko w jednym z indeksów, ale również w całości opisu bibliograficznego.
  • ?Całość? opisu bibliograficznego oznacza również indeksy.
  • Poszukiwany tekst może się znajdować nie tylko na początku, ale również wewnątrz wybranego indeksu.
  • Tak jak w przypadku wyszukiwania prostego, możemy poszukiwać w obszarze wszystkich albo tylko jednego z dokumentów.
  • Dodatkowo można ograniczyć wyszukiwanie tylko do podanego zakresu lat wydania. Zakres ten może być jednostronnie otwarty, np. wpisanie w pole od: roku 2000 z pozostawieniem pustego pola do: oznacza poszukiwanie pozycji wydanych nie wcześniej niż w roku 2000.

 Wyszukiwanie złożone zwraca listę opisów skróconych, analogicznie jak wyszukiwanie proste. Dostępne są te same możliwości wyświetlenia pełnego opisu wraz z informacją o egzemplarzach.