Wyszukiwanie proste


Jest to podstawowy sposób wyszukiwania informacji w katalogu biblioteki. Mimo określenia ?proste? sposób ten będzie skuteczny w znakomitej większości pytań kierowanych do katalogu. 

 Czytelnik ma do dyspozycji pięć katalogów ? indeksów:

 • Indeks autorów ? zawiera nazwiska autorów zapisane w postaci: Nazwisko, Imię (z przecinkiem po nazwisku).
 • Indeks tytułów ? zawiera wszystkie tytuły, w tym tytuły tomów pozycji wielotomowych oraz tytuły prac współwydanych.
 • Indeks serii wydawniczych ? zawiera nazwy serii wydawniczych
 • Indeks UKD ? zawiera symbole UKD tworzące klasyfikację rzeczową zbiorów.
 • Indeks haseł przedmiotowych ? zawiera hasła przedmiotowe zastosowane w katalogu.
 Aby wybrać odpowiedni katalog należy wybrać go w opcji Indeks, potwierdzjąc wybór naciśnięciem przycisku Szukaj.
 
 Typ dokumentu : 
 Indeks :   Szukanie z '*'
 Szukany tekst : 
 
 W ramach katalogu prowdzimy poszukiwania wpisując początek wyrażenia w pole Szukany tekst, potwierdzjąc naciśnięciem przycisku Szukaj. System przy wyszukiwaniu traktuje tak samo małe i duże litery. Wynikiem będzie lista pozycji odpowiadająca naszemu sformułowaniu. Dostępne jest też wyszukiwanie dowolnego tekstu w ramach indeksu. Aby je uaktywnić zaznaczmy opcję Szukanie z '*'. Dostępne są następujące sformułowania :
 • * - oznacza dowolny ciąg znaków
 • ? - oznacza dowolny pojedyńczy znak
 • [] - ogranicza pojedyńczy znak do wyszczególnionej listy
 • [^] - ogranicza pojedyńczy znak do wszystkich znaków oprócz wyszczególninej listy
 • [-] - ogranicza pojedyńczy znak do znaków z zakresu np [a-d]
Przykłady zastosowania : *Polska*XX, *199[^123]. Powyższe sformułowania można ze sobą składać np: *Polsk[ai]*199[7-9]

 Po wskazaniu znalezionej pozycji wyświetlona zostaje lista książek w formacie Autor / Tytuł. - Wydawnictwo : Miejsce wydania, Rok wydania. Poprzez wskazanie wybranej książki otrzymujemy jej pełną kartę biblioteczną. Ponadto można wybrać zakres informacji objętej poszukiwaniem, klikając pole wyboru Typ dokumentu. Domyślnie pokazywane są wszystkie rodzaje dokumentów, co oznacza pojawiający się w polu Typ dokumentu napis *Wszystkie. Można ograniczyć zakres przeglądanych informacji, wybierając jeden z typów dokumentów:
 • Książki
 • Dokumenty dźwiękowe, czyli głównie nagrania muzyczne znajdujące się na ?tradycyjnych? nośnikach ? płytach winylowych, kasetach, płytach CD.
 • Dokumenty filmowe, czyli filmy nagrane na taśmach, kasetach lub płytach DVD.
 • Dokumenty elektroniczne ? tutaj znajdziemy wszelkie zbiory biblioteki zapisane na nośnikach ?komputerowych?, a więc: wydawnictwa multimedialne, programy i gry komputerowe, informacyjne bazy danych; możemy tutaj również znaleźć opisy bibliograficzne stron WWW, z podanymi odsyłaczami do tych stron.
 • Druki muzyczne ? znajdziemy tutaj opisy bibliograficzne nut, o ile biblioteka gromadzi takie wydawnictwa.
 • Kartoteka - ta część katalogu zawiera głównie opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, możemy tam również znaleźć np. skierowanie do fragmentów książek. Celem tworzenia kartoteki jest dostarczenie aktualnych, szczegółowych informacji na tematy interesujące czytelników biblioteki, głównie w oparciu o materiały zamieszczane w czasopismach.
 • Czasopisma ? tutaj znajdziemy spis prenumerowanych przez bibliotekę czasopism, łącznie w wykazem posiadanych w zbiorach egzemplarzy tych czasopism.
 • Normy - opisy dokumentów normalizacyjnych, polskich i zagranicznych.
 • Dokumenty techniczno-handlowe ? w tej grupie mieszczą się katalogi, cenniki, oferty, dokumentacja techniczna i tym podobne wydawnictwa. Te dokumenty jak i normy gromadzą zazwyczaj tylko biblioteki techniczne (ośrodki informacji naukowo-technicznej).