Wycieczki szkolne do bibliotek, lekcje biblioteczne

Gminna Biblioteka Publiczna z siedziba w Sułkowicach jak i filie, aktywnie współpracuje ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i średnimi.Lekcje biblioteczne to nie tylko wiedza z zakresu czytelnictwa, to również wiedza przekazywana o regionie, która odbywa się w Izbie Tradycji.

Sułkowice - GBP - Lekcja biblioteczna
Sułkowice - GBP - Lekcja biblioteczna
Sułkowice - GBP - Lekcja biblioteczna

 Z myślą o najmłodszych czytelnikach organizujemy tematyczne lekcje biblioteczne, zapraszamy na różne spotkania i imprezy czytelnicze organizowane przez bibliotekę. Przyjmujemy również wycieczki do biblioteki po uprzednim zgłoszeniu.