„Niezwykłe legendy sułkowickie” – konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy dzieci z terenu Gminy Sułkowice w wieku od 4 do 13 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach pt. „Niezwykłe legendy sułkowickie”, który odbędzie się w dniach 23 kwiecień – 4 maj 2021 roku. Tematem konkursu jest narysowanie jednej z przygód zawartych w książeczkach „Sułkowicka przygoda smoczycy Magdy i detektywa Adasia” lub „Nietoperz Franek Zwisołek” oraz dostarczeniu pracy w czasie trwania konkursu do siedziby biblioteki (Sułkowice, Rynek 6). Więcej informacji w regulaminie.

Podpowiadamy, że książeczki w wersji online są dostępne na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.sulkowice.pl /prawa kolumna/.

Pobierz i wypełnij

[Oświadczenie - Konkurs „Niezwykłe legendy sułkowickie”]


Regulamin konkursu „Niezwykłe legendy sułkowickie”

  1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
  2. Konkurs na wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na kartce A4 przeznaczony jest dla dzieci od 4 do 13 roku życia z terenu Gminy Sułkowice. Tematem konkursu jest narysowanie jednej z przygód zawartych w książeczkach „Sułkowicka przygoda smoczycy Magdy i detektywa Adasia” lub „Nietoperz Franek Zwisołek” – książeczki w wersji online są dostępne na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.sulkowice.pl /prawa kolumna/.
  3. Czas trwania konkursu od 23 kwietnia 2021 roku maja do 4 maja 2021 roku.
  4. Wykonaną pracę plastyczną zawierającą imię i nazwisko autora należy dostarczyć do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach. Prace należy podpisać na odwrocie.
  5. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury powołane przez bibliotekę.
  6. O wynikach konkursu poinformujemy 8 maja 2021 r. na stronie internetowej www.biblioteka.sulkowice.pl i profilu na fb/gbpsulkowice.
  7. Na zwycięzców czekają nagrody, które będzie można odebrać w Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
  8. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, oraz potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Klauzula informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach w ramach konkursu

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Józefa Sadzika, Rynek 6, 32-440 Sułkowice, nr telefonu: 122732197, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. W jakim celu mogą być przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest zgody osoby uczestniczącej / rodzica lub opiekuna prawnego;
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo prasowe – publikacja informacji o uczestnikach - w szczególności osobach nagrodzonych - na stronie internetowej Organizatora. Podmiotów współpracujących i serwisach społecznościowych. Dane będą przetwarzane również w celach archiwalnych – zgodnie z wymogami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Kto może być odbiorcą danych osobowych?
Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty:
• członkowie komisji konkursowej oceniającej prace,
• współpracujący z Administratorem podmioty świadczące określone usługi, samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych – Gmina Sułkowice,
• podmioty świadczące usługi na rzecz administratora w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym hosting strony WWW Biblioteki
• w przypadku uczestnictwa w konkursach osoby zainteresowane ich przebiegiem i rozstrzygnięciem,
• odwiedzający serwisy internetowe Administratora i przeglądający lokalną prasę, w której mogą być publikowane informacje oraz materiały audiowizualne związane z wydarzeniami organizowanymi przez Administratora.
Odbiorcom będą przekazywane dane: imię i nazwisko uczestnika, miejscowość zamieszkania.
4. Czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej?
Nie.
5. Jaki jest okres przechowywania przez Administratora danych osobowych?
• dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w szczególności przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. w przypadku uczestnictwa w konkursach przez okres do 5 lat od rozstrzygnięcia konkursu, o ile przepisy prawa nie wymagają dłuższego okresu;
• w przypadku zamieszczenia danych na stronie internetowej w związku z udziałem w konkursie - do momentu poinformowania nas o konieczności zaprzestania przetwarzania, o ile spełnienie prośby będzie wykonalne.
6. Jakie uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia Administrator?
Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym uprawnienia te mogą być realizowane z poszanowaniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Administrator zapewnia ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy uznaniu, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Jeśli uznają Państwo, iż dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub zagrożone naruszeniem, jak również jeśli będą chcieli Państwo skorzystać z jednego lub kilku wskazanych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na następujący adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
7. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, czy jest dowolne?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w konkursie
8. Czy dane osobowe są poddawane przez Administratora profilowaniu?
Dane osobowe nie są profilowane.