Email

111252011 01Marek Ney-Krwawicz

Dowódcy Armii Krajowej

 

Bohaterami książki jest pięciu dowódców, którzy po przegranej kampanii wrześniowej stanęli na czele podziemnych Sił Zbrojnych w Kraju. Poznajemy ich biografie, różne drogi którymi przez fronty pierwszej wojny światowej i wojny 1920 szli ku Niepodległej, służbę wojsku II Rzeczypospolitej, żołnierskie czyny we wrześniu 1939 roku.

 

Ukryci pod pseudonimami, stali się symbolem polskiej nadziei.