Konto czytelnika


 Po kliknięciu w przycisk Twój profil program poprosi o podanie identyfikatora i hasła dostępu. Identyfikatorem czytelnika jest jego nazwisko i imię napisane w postaci dokładnie takiej samej, jak na liście czytelników. Jeżeli więc na liście oprócz imienia został zanotowany np. inicjał drugiego imienia (w celu rozróżnienia czytelników o tym samym imieniu i nazwisku), tenże inicjał musi być tutaj też podany. Nie jest natomiast istotne, czy używa się dużych, czy małych liter.  

 Jeżeli czytelnikowi została wydana karta z kodem kreskowym, zamiast nazwiska i imienia może być podany ośmiocyfrowy numer karty (np. 90001234) lub końcówka tego numeru, powstała po odrzuceniu cyfry 9 i wiodących zer (np. 1234).Hasło musi być wpisane z uwzględnieniem dużych i małych liter. 

 Po kliknięciu przycisku [Loguj] program zaprezentuje listę aktualnie wypożyczonych pozycji. Jeżeli dane czytelnika zostały podane w niepoprawny sposób wyświetlony zostanie komunikat :

 

Błędna nazwa użytkownika lub hasło.

 

Dostępna jest też lista ewentualnych zaległości oraz historia wypożyczeń ? lista pozycji, których wypożyczenia zostały kiedykolwiek zarejestrowane w programie LIBRA 2000. Do odpowiedniej listy docieramy klikając jej nazwę. 

 Po przejrzeniu informacji czytelnik powinien kliknąć napis [Wyloguj]. Jeśli tego nie zrobi, po 2 minutach braku aktywności z jego strony program sam dokona ?wylogowania?. Przy próbie dostępu do danych program odmówi podając komunikat:

 

Upłynął czas oczekiwania ! Zaloguj się ponownie.

W ten sposób serwis LIBRA WWW chroni czytelnika przed dostępem do jego konta niepowołanych osób. 

 Jeżeli przeprowadzi się kilka nieudanych prób dostępu do konta czytelnika (przez podanie błędnych nazwisk lub haseł), program zablokuje na pewien czas (określony przez administratora) dostęp do katalogu dla tego czytelnika. Zanim blokada zostanie zniesiona, każda próba dostępu będzie się kończyła wyświetleniem komunikatu:

 

Dostęp zablokowany.

 

W ten sposób ogranicza się możliwość dokonywania włamań do cudzych kont.

Po zalogowaniu czytelnik ma dostęp do aktualnych wypożyczeń, historii wypożyczeń, zaległości oraz zamówień.