Konkurs - Historia pędzlem i piórem malowana - Etap II. Z pędzlem i piórem przez kraj Jagiellonów.
sobota, 16 września 2017 19:11

Konkurs plastyczno – literacki dla dzieci i młodzieży szkolnej pod honorowym patronatem Burmistrza Sułkowic – Piotra Pułki oraz Myślenickiej Grupy Literackiej TILIA organizator konkursu: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ks. JÓZEFA SADZIKA W SUŁKOWICACH

 

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.
Mikołaj Rej

 

Drugi etap konkursu „Historia pędzlem i piórem malowana" obejmuje okres panowania dynastii Jagiellonów. W pracach konkursowych prosimy oprzeć się o źródła historyczne skupiając się na wydarzeniach omawianego okresu, postaciach historycznych, rozwoju nauki i sztuki a nade wszystko rozwoju literatury w języku polskim. Okres panowania dynastii Jagiellonów zapisał się w dziejach Polski jako czasy wielkich przemian i kształtowania się kultury narodowej. Nierozdzielnie splótł się z rozkwitem literatury polskiej, sztuką renesansu, rozwojem nauk (Akademia Krakowska), ale też wspaniałym zwycięstwem pod Grunwaldem, hołdem pruskim oraz narodzinami demokracji szlacheckiej i nowożytnego państwa polskiego – Rzeczpospolitej Polskiej połączonej unią z Wielkim Księstwem Litewskim (Rzeczpospolita Obojga Narodów). Dynastia ta, zasiadająca na tronie przez niecałe 200 lat (4 pokolenia), wykuwała kształt współczesnego im świata drogą mozolnych negocjacji a nie tylko na polach bitew.

Więcej…
 
Konkurs "Historia pędzlem i piórem malowana" - etap II
piątek, 16 czerwca 2017 08:46

Zakończył się pierwszy etap naszego konkursu plastyczno - literackiego skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Sułkowice. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział. W załączniku protokół z wynikami tego etapu konkursu.

Zachęcamy do dalszego udziału. II etap konkursu dotyczy czasów panowania dynastii Jagiellonów. "Z pędzlem i piórem przez kraj Jagiellonów"

Więcej…
 
Z pędzlem i piórem przez kraj Piastów - etap 1 - wyniki
piątek, 16 czerwca 2017 08:38

konkurs plastyczny 2017 I

Część I. plastyczna dla dzieci do lat 10

Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Turska – z wykształcenia plastyk, fotograf, znawca historii sztuki a szczególnie regionalnej, pracownik Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Ryszard Judasz – długoletni pracownik instytucji kultury ziemi sułkowickiej, instruktor Izby Tradycji Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika. Bogusława Górka – członek MGL TILIA , pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
Na konkurs wpłynęło łącznie 34 prace z Harbutowic, Rudnika i Sułkowic. 12 prac przedłożonych przez Szkołę Podstawową w Sułkowicach dotyczyło tematu odzyskania niepodległości przez Polskę czyli dopiero IV etapu konkursu noszącego tytuł „Droga do Niepodległej oczami artystów". Pracę te zostaną poddane ocenie dopiero po zakończeniu IV etapu tj. po 2 czerwca 2018 r.

Więcej…
 
Historia pędzlem i piórem malowana - konkurs plastyczno-literacki
wtorek, 21 lutego 2017 11:24

hpip 2017

Konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży szkolnej pod honorowym patronatem Burmistrza Sułkowic - Piotra Pułki oraz Myślenickiej Grupy Literackiej TILIA.

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych:

- kl. 1-3 szkoła podstawowa - konkurs plastyczny

- kl. 4-6 szkoły podstawowej konkurs literacki na baśń, bajkę lub legędę,

- młodziez gimnazjalna - konkurs literacki, w której autor wciela się w kronikarza.

  

Etap I - "Z pędzlem i piórem przez Kraj Piastów"

Termin składania prac - 12 maj 2017 roku.

 

 

Więcej…
 
1050 urodziny Polski
poniedziałek, 30 maja 2016 07:52

1050 urodziny Polski

1050 urodziny Polski

konkurs plastyczno - literacki dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych

Wydarzenia jakie miały miejsce w latach 965 - 966 na terenach zajmowanych przez plemiona słowiańskie, na czele których stał potężny książę Polan - Mieszko I, stały się w historii naszego narodu decydujące o powstaniu Polski. Spór historyków dotyczący wydarzenia jakim było przyjęcie przez Mieszka I chrztu św. (966 rok) czy też późniejszego zjazdu gnieźnieńskiego (1000 rok) i ich znaczenia w tworzeniu państwa polskiego, trwa i trwał będzie, gdyż nie zachowały się pisma ani kroniki, w których te wydarzenia zostałyby precyzyjnie opisane.

Więcej…
 

 

Biblioteka Publiczna- filia w Rudniku zaprasza na konkurs:

,,ABC twórczości Braci Grimm?

Więcej…