Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach

Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sułkowicach
   
Godziny otwarcia
Wtorek 9-16 |  Środa 13-20 | Czwartek 9-16
Piątek 13-20 | Sobota 9-14

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach posiada filie w Rudniku, Harbutowicach oraz Punkt Biblioteczny w Krzywaczce. Głównym zadaniem biblioteki jest przede wszystkim obsługa czytelników, doradztwo w zakresie doboru księgozbioru oraz udostępnianie informacji.

Księgozbiór w bibliotece to podstawa jej działalności. Od struktury i jakości księgozbioru zależy przydatność biblioteki w środowisku w którym funkcjonuje. Obecnie księgozbiór bibliotek liczy 17.548 woluminów. Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach dokonuje systematycznych zakupów aby urozmaicić księgozbiór i poszerzyć zbiory o nowości wydawnicze. Zakupy książek finansowane są z własnego budżetu oraz dotacji ministerialnych.

Informacja o zbiorach biblioteki zgromadzona jest w katalogach alfabetycznym i rzeczowym. Zbiory biblioteki znajdują się także w katalogu elektronicznym.

Oprócz książek biblioteka gromadzi również czasopisma dla różnych grup czytelniczych. Użytkownicy mogą z nich korzystać zarówno na miejscu jak i wypożyczać do domu. Ze względu na potrzeby środowiska lokalnego biblioteka gromadzi informacje o regionie (wycinki prasowe z "Dziennika Polskiego", informatory, gazetę gminną "Klamra").

W celu popularyzacji czytelnictwa biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, wystawki poświęcone wydarzeniom kulturalnym oraz promocje nowości.