Polskie drogowskazy

 16042012 1Kapliczki przydrożne - cz.2 Sułkowice, Krzywaczka i Biertowice

W dniu 29 marca 2012 roku odbył się wernisaż wystawy fotografii z cyklu „Polskie drogowskazy część druga” prezentującej figury i krzyże przydrożne z miejscowości Krzywaczka, Sułkowice, Biertowice.

 

Celem tej wystawy jest zainteresowanie tymi charakterystycznymi dla polskiego krajobrazu wiejskiego budowlami, posiadającymi niejednokrotnie wartości historyczne i artystyczne, a które w codziennym życiu mijamy często nie zawracając na nie uwagi. Na ziemi sułkowickiej spotkać więc można zadbane i przystrojone budynki wzniesione ku czci świętych, figury, kapliczki i krzyże z których każdy skrywa swoją historię.

Mieszkańcy wiosek  wznosili je  w określonych miejscach i intencjach. Spotkamy więc kapliczki budowane w okolicach domu,  stojące na rozwidleniach starych dróg, na granicach dawnej zabudowy,w pobliżu rzek i kościołów. Kapliczki i figury przydrożne powstawały z różnych pobudek. W obliczu klęsk żywiołowych, w obliczu nieszczęść, w intencji zachowania zdrowia mieszkańców i ochrony wsi przed "złym", w chwilach radosnych jako podziękowanie za otrzymane łaski.

Podczas wernisażu zostały ogłoszone wyniki konkursu literackiego  pt. „Historia przydrożnej kapliczki”.  Oceniono łącznie 17 prac konkursowych w trzech kategoriach i tak przyznano nastepujące nagrody:

 

1. W kategorii dzieci szkolnych:
I nagrodę otrzymał Florian Czwartek
II nagrodę otrzymała Weronika Matejak
III nagrodę  otrzymała Olga Wilk
Wyróżnienia otrzymały Klaudia Fronczak,  Marzena Żak oraz  Eliza Sitarz


2. W kategorii młodzieży :
I nagrodę otrzymała  Gabriela Kuchta
II nagrody Jury nie przyznało
III nagrodę otrzymały: Natalia Bochenek oraz równorzędną nagridę Karolina Grońska,
Wyróżnienie za wiersz otrzymała Klaudia Profic,


3. W kategorii dorosłych:
Nagroda dla Stanisławy  Czwartek – Michniak  i wyróżnienie dla Anny Bartosz

Wszystkim uczestnikom dyrekcja biblioteki dziękuje za udział i zaangażowanie. Szczególnie dziękujemy opiekunom za zainteresowanie dzieci i młodzież konkursem.

 

Małgorzata Dzidek - p.o. dyrektor GBP z siedzibą w Sułkowicach


Zdjęcia można zobaczyć w galerii >>