„Porozmawiajmy o…”
niedziela, 20 października 2019 20:35

Porozmawiajmy o...

Akceptacja siebie stanowiła główny cel zajęć przeprowadzonych dla uczestników Świetlicy Środowiskowej w Harbutowicach, które przebiegały wg scenariusza przygotowanego przez panią dyrektor Biblioteki, Małgorzatę Dzidek, przy współpracy polonistki z ZSZiO Urszuli Woźnik-Batko. W piątkowe popołudnie zgromadziliśmy się w filii naszej biblioteki w Harbutowicach, aby porozmawiać na ten ważny temat. Dzieci przybyły na spotkanie wraz z opiekunkami ze Świetlicy Środowiskowej.


Naszymi gośćmi byli: Pan Artur Grabczyk – burmistrz Gminy Sułkowice, Pani Izabela Starowicz – sołtys Harbutowic oraz Pani Iwona Dzidek – nauczyciel polonista ze SP nr 1. Po krótkim przywitaniu gości i dzieci przez Panią Bernadetę Zarembę, w specjalnie przygotowanej pogadance został przybliżony dzieciom temat samoakceptacji. W sposób przystępny wyjaśniła ona dzieciom czym jest samoakceptacja, czyli traktowanie siebie z życzliwością, szacunek do własnego ciała, wiara we własne możliwości a także znajomość swoich słabych i mocnych stron. Dzieci oraz zaproszeni goście chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez prelegentkę. Kolejnym etapem naszego spotkania było wysłuchanie bajki. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały tekstu i aktywnie brały udział w dyskusji. Nagrodą dla nich było wykonanie prac plastycznych: dzieci kolorowały obrazki przedstawiające kwiaty korzystając z przygotowanych przez Bibliotekę szablonów. Na koniec zajęć powstał kolorowy bukiet w formie kolażu pokazujący, że różnorodność czyni nasz świat piękniejszym. Podsumowaniem naszych zajęć były podziękowania dzieci wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania osobom chóralnym „Dziękujemy!".


tekst: Bernadeta Zaremba

fot. GBP w Sułkowicach