„Świąteczne spotkanie z historią w tle” – uroczyste podsumowanie konkursu plastyczno – literackiego „Historia pędzlem i piórem malowana”.
poniedziałek, 17 grudnia 2018 19:38

06

W dniu 12 grudnia w sali Izby Tradycji odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne wraz z podsumowaniem trwającego trzy lata, wieloetapowego konkursu „Historia pędzlem i piórem malowana".
W świątecznej atmosferze, w blasku choinki ubranej w narodowe barwy i pełnej zaproszonych gości sali, rozpoczęliśmy spotkanie specjalnie na tę okazję przygotowaną przez p. Bogusławę Górka, prezentacją multimedialną. W ten sposób przybliżyliśmy zarówno historię trwającego 3 lata konkursu, jak też jego formułę opracowaną przez pracowników naszej biblioteki oraz okresy historii naszej Ojczyzny, które były tłem prac konkursowych. Prezentację przeczytała p. Anna Strzelec.

Pomysł konkursu zrodził się w 2016 roku kiedy to obchodziliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Nazwaliśmy go wówczas „1050. Urodziny Polski". Jego podsumowanie odbyło się w grudniu 2016 r. Zainteresowanie jakie wzbudził wówczas zainspirowało nas do kontynuowania konkursu który nazwaliśmy „Historia pędzlem i piórem malowana". Naszym pomysłem było „przeprowadzenie" dzieci i młodzieży przez wszystkie etapy naszej historii aż do momentu odzyskania przez Polskę Niepodległości, której to 100 rocznicę świętujemy w tym roku. Formuła konkursu pozostawała przez cały czas taka sama. Dzieci z młodszych klas prezentowały prace plastyczne, uczniowie z klas starszych i młodzież gimnazjalna prace literackie. Również skład jury przez te trzy lata pozostał bez zmian. Byli to:
1. Do oceny prac plastycznych:

- Pani Agnieszka Turska – plastyk, historyk sztuki, fotograf;

- Pan Ryszard Judasz – pracownik Izby Tradycji działającej przy bibliotece;

- Pani Bogusława Górka – członek Myślenickiej Grupy Literackiej „Tilia", pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika

w Sułkowicach;
2. Pace literackie oceniali:
- Pani Jadwiga Malina – poetka, literat, członek zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich o/Kraków, szefowa Myślenickiej Grupy Literackiej „Tilia",
- Anna Witalis –Zdrzenicka – polonistka, autorka opracowań i publikacji literackich,
- Małgorzata Dzidek – p.o. dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
Rok 2017 przyniósł rozstrzygnięcie etapu I „Z pędzlem i piórem przez kraj Piastów" oraz etapu II „Z pędzlem i piórem przez kraj Jagiellonów", natomiast rok bieżący pozostałych dwóch etapów.
Po prezentacji przyszedł czas na ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Jury zdecydowało przyznać w:
- Etapie III „Czasy Wolnej Elekcji" w części plastycznej:
I. Nagroda Szymon Ucisko
II. Nagroda Adam Gaczorek
III. Nagroda Karolina Latoń
Wyróżnienia:
Nadia Garbień, Amelia Horwat, Amelia Boczkaja, Lena Gaweł, Danuta Piech
W części literackiej:
I. Nagroda Emilia Janowska
Nagrody drugiej i trzeciej nie przyznano.
Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano Emilii Piechocie oraz Kamili Skupień.

- W etapie IV „Okres Niewoli czyli Droga do Niepodległości" w części plastycznej:
I. Nagroda - Julia Śmiłek
II. Nagroda - Nikola Sikora
III. Nagroda - Aleksandra Judasz
Wyróżnienia otrzymali:
Franciszek Szuba, Małgorzata Bochenek, Kinga Kozieł.
W części literackiej:
I. Nagroda Florian Czwartek
II. Nagroda Adam Lempart
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Osoby które zostały nagrodzone, a nie odebrały swojej nagrody, mogą to zrobić w bibliotece w godzinach jej otwarcia.
Po części oficjalnej naszego spotkania był też czas na rozmowę przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez p. Annę Strzelec i p.Marię Król.
Serdeczne podziękowania za zaangażowanie się w konkurs organizowany przez naszą bibliotekę chciałabym przekazać dla szkół z terenu naszej gminy oraz dla Koła Plastycznego działającego przy Sułkowickim Ośrodku Kultury.
Specjalne podziękowania za pomoc i zaangażowanie kieruję do Pani Jadwigi Maliny – szefowej Myślenickiej Grupy Literackiej „Tilia" . Dziękuje także pozostałym członkom jury konkursowego oraz wszystkim, którzy w całym , trzyletnim okresie trwania konkursu przyczynili się do jego organizacji.
Dziękuję również Myślenickiej Grupie Literackiej „Tilia" oraz Lokalnej Grupie Działania „Między Dalinem i Gościbią" za przekazanie nagród książkowych dla laureatów konkursu.
p.o. Dyrektora biblioteki Małgorzata Dzidek