1050 urodziny Polski
poniedziałek, 30 maja 2016 08:03

1050 urodziny Polski

1050 urodziny Polski

konkurs plastyczno - literacki dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych

Wydarzenia jakie miały miejsce w latach 965 - 966 na terenach zajmowanych przez plemiona słowiańskie, na czele których stał potężny książę Polan - Mieszko I, stały się w historii naszego narodu decydujące o powstaniu Polski. Spór historyków dotyczący wydarzenia jakim było przyjęcie przez Mieszka I chrztu św. (966 rok) czy też późniejszego zjazdu gnieźnieńskiego (1000 rok) i ich znaczenia w tworzeniu państwa polskiego, trwa i trwał będzie, gdyż nie zachowały się pisma ani kroniki, w których te wydarzenia zostałyby precyzyjnie opisane.

Warto jednak sięgnąć do tych źródeł zawartych w najstarszych przekazach pochodzących z przełomu X-XI wieku (Kroniki Thietmara) czy późniejszych, jak Roczniki Kapituły Krakowskiej czy Kronika Galla Anonima (XII w.) oraz Kroniki Polskiej autorstwa Wincentego Kadłubka (XIII w.), a nawet jeszcze późniejszych Roczników Jana Długosza, by zaznajomić się z tamtymi wydarzeniami i podłożem historycznym, z którego wyrosła zarówno nasza wiara jak i samo państwo.

Z opowiadań Widukinda, Thietmara, Galla i innych źródeł wynika jednoznacznie, że chrzest Mieszka był wynikiem sojuszu zawartego przez księcia Polan z chrześcijańskim dworem Czech. Nie wiemy jednak kiedy zapadła decyzja o przyjęciu chrztu przez Polan. Czy warunkiem przymierza polańsko - czeskiego, potwierdzonego małżeństwem Mieszka I z Dobrawą, był chrzest? Może decyzja o chrzcie zapadła później? Co stało u jej podstaw?

Według Henryka Łowmiańskiego i Gerarda Labudy (historycy z XX w.), najważniejszą rolę w podjęciu decyzji o chrzcie odegrała Dobrawa. Sama zaś decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa była osobistym wyborem Mieszka I. Wiele jednak jest pytań i nieścisłości.
Niewątpliwie wydarzenie to miało ogromny wpływ na losy i kształt naszej Ojczyzny. Ważne jest więc, by o tym pamiętać i przekazywać tę wiedzę młodszym pokoleniom.

Zastanawiający jest w tym wszystkim fakt, że tak mało wiemy o tamtym okresie. Brak źródeł pisanych pochodzących z pierwszej ręki, czyli z dworu samego księcia Mieszka I.
Czy więc przyjęcie chrześcijaństwa miało wpływ na rozwój państwa i jaki? Jak wpłynęło na rozwój kultury narodu polskiego, a szczególnie form pisanych?

Te pytania stawiamy uczestnikom naszego konkursu plastyczno – literackiego. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów. Dostosowaliśmy formę wypowiedzi do wieku uczestników. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 

REGULAMIN - 1050 URODZINY POLSKI

Konkurs z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski.

Cel konkursu
1.Upamiętnienie 1050 rocznicy przyjęcia chrztu przez Mieszka I – twórcy państwowości polskiej,
2.Zapoznanie dzieci i młodzieży z materiałami źródłowymi dotyczącymi tych wydarzeń i ich wpływem na dalszy rozwój państwa polskiego ze zwróceniem uwagi na rozwój kultury, sztuki i nauki w tym piśmiennictwa,
3.Pobudzenie zainteresowania historią Polski i poczucia przynależności narodowej i kulturowej.

 

Konkurs organizowany jest dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych w trzech kategoriach wiekowych:

Kat. I dla dzieci z klas od 1 do 3 szkół podstawowych:

Temat: Narodziny Polski – konkurs plastyczny

Tematem prac plastycznych mogą być:

- postacie historyczne związane z początkami chrześcijańskiej Polski zarówno świeccy jak i kapłani, w tym święci i błogosławieni z tamtego okresu (np. Mieszko I, Dobrawa, św.Wojciech) lub postacie pisarzy – dziejopisarzy piszących o tym okresie,

- symbole chrześcijańskie wprowadzane w miejsce starych symboli pogańskich (krzyże, kapliczki przydrożne itp.) lub symbolika związana ze świętami chrześcijańskimi,

- legendy związane z początkami Polski.

Prace plastyczne należy przygotować na formacie A4 lub A3 dowolną techniką.

Każda praca powinna być opisana w następujący sposób:
- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora (dopuszcza się możliwość prac zbiorowych jednak nie więcej niż 3 osoby)
- wiek wykonawcy – szkoła i klasa do której uczęszcza autor pracy

UWAGA: Prace nie posiadające opisu nie będą ocenianie.

Termin składania prac: 15 października 2016 r.

Miejsce składania prac : Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach w godzinach pracy biblioteki.

Kat. II. Dla dzieci z klas od 4 do 6 szkół podstawowych:

Temat: Chrzest Polski w literaturze – konkurs literacki

Tematem konkursu jest napisanie własnej baśni, bajki czy legendy inspirowanej wydarzeniami 966 roku i przedstawiającej wpływ chrztu Mieszka I na rozwój piśmiennictwa w Polsce. Inspiracją mogą być zarówno znane już baśnie i podania z tamtego okresu jak też wydarzenia historyczne zawarte w dostępnych tekstach źródłowych.

Należy przygotować prace pisane na komputerze, czcionką Times New Roman 12, które nie powinny przekroczyć czterech stron maszynopisu.

Każda praca powinna być opisana w następujący sposób:
- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora (dopuszcza się możliwość prac zbiorowych jednak nie więcej niż 3 osoby)
- wiek wykonawcy – szkoła i klasa do której uczęszcza autor pracy

UWAGA: Prace nie posiadające opisu nie będą ocenianie.

Termin składania prac: 15 października 2016 r.

Miejsce składania prac : Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach w godzinach pracy biblioteki.

Kat. II. Dla młodzieży szkół gimnazjalnych:

Temat: Kronika Chrztu księcia Polan – konkurs literacki

Uczestnik konkursu ma za zadanie wcielenie się w kronikarza opisującego wydarzenia poprzedzające rok 966 , sam chrzest Mieszka I oraz jego skutki w rozwoju kultury, a w szczególności piśmiennictwa w Polsce. Napisanie kroniki powinno być oparte na tekstach źródłowych : Kroniki Thietmara oraz Kroniki polskiej Galla Anonima.

Należy przygotować prace pisane na komputerze, czcionką Times New Roman 12, które nie powinny przekroczyć czterech stron maszynopisu.

Każda praca powinna być opisana w następujący sposób :
- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora (dopuszcza się możliwość prac zbiorowych jednak nie więcej niż 3 osoby)
- wiek wykonawcy – szkoła i klasa do której uczęszcza autor pracy

UWAGA: Prace nie posiadające opisu nie będą ocenianie.

Termin składania prac: 15 października 2016 r.

Miejsce składania prac : Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach w godzinach pracy biblioteki.

Bmg.