Książki dla biblioteki

Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oraz bibliotekami wojewódzkimi zrealizował projekt „Biblioteka na to czeka”, wspierający biblioteki publiczne książkami, które wydał w latach 2000–2010. Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sułkowicach przystępując do wymienionego wyżej projektu  otrzymała 19 książek o tematyce historycznej.

Lista otrzymanych tytułów:

 1. „Solidarność”. Dekada nadziei 1980-1989
 2.  Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984, t.1
 3. Bóg, Honor, Ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczypospolitej
 4. Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981-1989
 5. Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945. Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA
 6. Kryptonim „Gracze”. Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” (1976-1981)
 7. Niepodległość
 8. Operacja „Podhale”. Służba Bezpieczeństwa wobec wydarzeń w Czechosłowacji 1968-1970
 9. Ryszard Siwiec, 1909 -1968
 10. Pułkownik „Żegota”. Życie i pisma pułkownika dypl. Tadeusza Munnicha
 11. Stłamszona nauka? Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych przez aparat bezpieczeństwa w latach 70 i 80 XX wieku
 12. Ur. 68 Notatki z ulic Krakowa 1988-1989
 13. Tarcza partii i narodu. Kontrwywiad Polski Ludowej latach 1945-1956. Zarys struktur i wybór źródeł
 14. Tajny front niewypowiedzianej wojny. Działalność polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1921-1939
 15. Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna Stanach zjednoczonych 1940-1971
 16. Spętana Akademia. Polska akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały Służby Bezpieczeństwa 91967-1987), tom 1
 17. Ambasada RP w Moskwie 1921-1939
 18. Artyści władzy, władza artystom
 19. Centralna Prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 1939-1945