Spotkanie poetyckie z Marią Jasek

W dniu 2 kwietnia odbyło się w naszej bibliotece spotkanie poetyckie poświęcone prezentacji tomiku poezji Marii Jasek ,,Nieśmiało szeptane". Tomik został wydany przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych KOLONIA w Harbutowicach, które razem z Warsztatami Terapii Zajęciowej i biblioteką było organizatorami spotkania.

Wiersze recytowali przyjaciele autorki - uczestnicy Warsztatów. Tomik podzielony jest na cztery rozdziały - każdy rozdział to inna tematyka. Pisze o emocjach, potrzebie miłości, życiu. Autorka (najpierw uczestniczka Warsztatów w Harbutowicach, obecnie w Dobczycach) rozwija też inną pasję jaką jest malarstwo.

W części drugiej spotkania, z racji dziewiątej rocznicy śmierci Wielkiego Polaka Jana Pawła II, można było wysłuchać wierszy poświęconych błogosławionemu Ojcu Świętemu z tomiku ,,Prowadź nas". Tu także autorami wierszy, oprócz bohaterki spotkania, byli uczestnicy Warsztatów, w Harbutowicach. Nastrojowo przygrywał uczestnikom zespół Handy Cap, działający przy Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach.

Uroczystość zakończyła się, wspólnym odśpiewaniem pieśni „Barka".