„Nocą gdy nie śpię" – Danuta Drożdż

W dniu 6 listopada 2013 roku, Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sułkowicach wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, zorganizowała spotkanie poetyckie z panią Danutą Drożdż.Poetka prezentowała swoje wiersze z wydanego w 2008 roku tomiku „Oczekiwanie" oraz te najnowsze. Wiersze recytowała sama autorka oraz jej przyjaciele Katarzyna Biela, Sebastian Frosztęga, Jarosław Sanowski, Krystyna Szatan. Inspiracją poezji Pani Danuty są obserwacje codziennego życia, podróże a przede wszystkim ponadprzeciętna wrażliwość autorki.

Pani Danuta porusza się na wózku inwalidzkim, ale codzienne zmaganie się z chorobą nie odebrało jej poczucia humoru, dystansu do siebie, zdolności do życzliwego postrzegania innych. Poetka potrafi w sposób nietuzinkowy napisać o zupie pomidorowej, ale też nie boi się podejmować tematów trudnych (przemijanie, bunt wobec losu).

Poetyckie spotkanie zgromadziło wielu przyjaciół Pani Danuty, a także „przyjaciół poezji".