Na ścieżkach sułkowickiej ziemi. Kapliczki

Nakładem Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Sułkowicach, ukazała się książka „Na ścieżkach sułkowickiej ziemi. Kapliczki”. Opracowanie jest pokłosiem konkursu literackiego „Historia przydrożnej kapliczki”, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum oraz dorośli z gminy Sułkowice.

Pierwsza część to zarys historii sułkowickiej ziemi. Część druga jest opisem przydrożnych krzyży, figur, oraz tzw. kapliczek domkowych. Historie niektórych obiektów, które można nazwać „małą architekturą sakralną” zawierają elementy mrożące krew w żyłach: kawaler z Rudnika za miłość do panny z Krzywaczki zapłacił śmiercią. Wtedy bowiem młodzieńcy pilnowali, aby intruzi z innych wsi nie zabierali ich panien. W miejscu zbrodni – w tym wypadku pod Brzeziną – postawiono krzyż.

Godne polecenia jest to, że do tych zapomnianych już historii dotarli uczniowie wypytując swoje babcie i dziadków. Książka zawiera także słownik pojęć, cytaty z prac konkursowych oraz fragmenty poezji Władysława Kuchty i Bogusławy Michalik-Górka. Tekst ilustrowany jest zdjęciami, które są dowodem estetyczno-duchowych potrzeb mieszkańców naszej gminy – wszak to oni czuli potrzebę wznoszenia kapliczek!