Deklaracja dostępności cyfrowej

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka.sulkowice.pl

Dane teleadresowe:

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach
Rynek 6 (budynek Starej Szkoły)
32-440 Sułkowice
tel. +48 122 732 197
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data opublikowania strony internetowej:

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Część dokumentów publikowanych na stronie jest niedostępna ponieważ:

 1. Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. Biblioteka nie posiada ich wersji elektronicznych, a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony,
 3. Dokumenty zostały wytworzone przez inne instytucje.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.04.2020 r. /Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika/.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?
Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu „Gminnej Biblioteki Publiczną im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach” postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Podejmujemy również starania, by w możliwie najkrótszym czasie doprowadzić do zgodności co najmniej na poziomie AA wszystkie inne wydawane przez siebie serwisy internetowe. Kierujemy się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?
Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA. Dlatego została zakupiona skórka: JM Commune Offices (Instytucje publiczne) zgodna z WCAG 2.1.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Staramy się by wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierały opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

 • Nawigacja za pomocą klawiatury - nie musisz używać myszki komputerowej, aby poruszać się po odpowiednich sekcjach strony, sama klawiatura będzie wystarczająca
 • Przejście do animowanych elementów menu (jeżeli istnieje na stronie) jest możliwe za pomocą klawisza Tab, więc możemy szybko poruszać się po stronie
 • Unikanie animowanych elementów (udogodnienia dla osób cierpiących na padaczkę) stabilne grafiki, brak krzykliwych efektów animowanych to jedne z wielu zalet naszego szablonu
 • Zrozumiałe linki - opis linku wyraźnie wskazuje, do czego on prowadzi
 • Tryb wysokiego kontrastu: zapewnia optymalną czytelność tekstu (czarny / Tryb Biały, Czarny / Tryb żółty, żółty / Tryb Czarny)

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Zauważone problemy
Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Maciej Ziembla
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 122 732 197
adres korespondencyjny: Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach, Rynek 6, 32-440 Sułkowice

Procedura wnioskowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, jakiegoś jej elementu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dla budynku: Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadziak w Sułkowicach

 • Budynek Biblioteki jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Dodatkowe wejście z tyłu budynku wyposażone jest w podjazd, który umożliwia wjazd do budynku osób poruszających się na wózkach. 
 • W budynku brak wind.
 • Dla osób mających trudności z poruszaniem się dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku. W razie konieczności pracownicy merytoryczni pracujący na wyższych poziomach przyjmuje klientów w dolnych pomieszczeniach biblioteki.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada własnego parkingu.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dla budynku: Filia w Harbutowicach

 • Budynek Biblioteki jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Biblioteka znajduje się na parterze. 
 • W budynku brak wind.
 • Biblioteka znajduje się na parterze co ułatwia dostęp dla osóby mających trudności z poruszaniem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada własnego parkingu.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dla budynku: Filia w Rudniku 

 • Budynek Biblioteki nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Biblioteka znajduje się na I piętrze. 
 • W budynku brak wind.
 • Dla osób mających trudności z poruszaniem się dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku. W razie konieczności pracownicy merytoryczni pracujący na wyższych poziomach przyjmuje klientów w dolnej części budynku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada własnego parkingu.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dla budynku: Punkt w Krzywaczce

 • Budynek Biblioteki nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Biblioteka znajduje się na I piętrze. 
 • W budynku brak wind.
 • Dla osób mających trudności z poruszaniem się dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku. W razie konieczności pracownicy merytoryczni pracujący na wyższych poziomach przyjmuje klientów w dolnej części budynku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada własnego parkingu.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.