Deklaracja dostępności cyfrowej

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka.sulkowice.pl

Dane teleadresowe:

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach
Rynek 6 (budynek Starej Szkoły)
32-440 Sułkowice
tel. +48 122 732 197
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data opublikowania strony internetowej:

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Część dokumentów publikowanych na stronie jest niedostępna ponieważ:

 1. Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. Biblioteka nie posiada ich wersji elektronicznych, a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony,
 3. Dokumenty zostały wytworzone przez inne instytucje.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.04.2020 r. /Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika/.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?
Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu „Gminnej Biblioteki Publiczną im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach” postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Podejmujemy również starania, by w możliwie najkrótszym czasie doprowadzić do zgodności co najmniej na poziomie AA wszystkie inne wydawane przez siebie serwisy internetowe. Kierujemy się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?
Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA. Dlatego została zakupiona skórka: JM Commune Offices (Instytucje publiczne) zgodna z WCAG 2.1.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Staramy się by wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierały opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

 • Nawigacja za pomocą klawiatury - nie musisz używać myszki komputerowej, aby poruszać się po odpowiednich sekcjach strony, sama klawiatura będzie wystarczająca
 • Przejście do animowanych elementów menu (jeżeli istnieje na stronie) jest możliwe za pomocą klawisza Tab, więc możemy szybko poruszać się po stronie
 • Unikanie animowanych elementów (udogodnienia dla osób cierpiących na padaczkę) stabilne grafiki, brak krzykliwych efektów animowanych to jedne z wielu zalet naszego szablonu
 • Zrozumiałe linki - opis linku wyraźnie wskazuje, do czego on prowadzi
 • Tryb wysokiego kontrastu: zapewnia optymalną czytelność tekstu (czarny / Tryb Biały, Czarny / Tryb żółty, żółty / Tryb Czarny)

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Zauważone problemy
Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Maciej Ziembla
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 122 732 197
adres korespondencyjny: Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach, Rynek 6, 32-440 Sułkowice

Procedura wnioskowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, jakiegoś jej elementu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dla budynku: Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadziak w Sułkowicach

 • Budynek Biblioteki jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Dodatkowe wejście z tyłu budynku wyposażone jest w podjazd, który umożliwia wjazd do budynku osób poruszających się na wózkach. 
 • W budynku brak wind.
 • Dla osób mających trudności z poruszaniem się dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku. W razie konieczności pracownicy merytoryczni pracujący na wyższych poziomach przyjmuje klientów w dolnych pomieszczeniach biblioteki.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada własnego parkingu.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dla budynku: Filia w Harbutowicach

 • Budynek Biblioteki jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Biblioteka znajduje się na parterze. 
 • W budynku brak wind.
 • Biblioteka znajduje się na parterze co ułatwia dostęp dla osóby mających trudności z poruszaniem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada własnego parkingu.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dla budynku: Filia w Rudniku 

 • Budynek Biblioteki nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Biblioteka znajduje się na I piętrze. 
 • W budynku brak wind.
 • Dla osób mających trudności z poruszaniem się dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku. W razie konieczności pracownicy merytoryczni pracujący na wyższych poziomach przyjmuje klientów w dolnej części budynku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada własnego parkingu.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dla budynku: Punkt w Krzywaczce

 • Budynek Biblioteki nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Biblioteka znajduje się na I piętrze. 
 • W budynku brak wind.
 • Dla osób mających trudności z poruszaniem się dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku. W razie konieczności pracownicy merytoryczni pracujący na wyższych poziomach przyjmuje klientów w dolnej części budynku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie posiada własnego parkingu.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach na lata 2019-2024

[Pobierz PDF - Autorska koncepcja rozwoju na lata 2019-2024]

Patron biblioteki - ks. Józef Sadzik

Od dnia 29 grudnia 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna ma swojego patrona. Jest nim ks. dr Józef Sadzik (1933-1980) –pallotyn, dr filozofii, tłumacz, profesor w Ołtarzewie, duszpasterz we Francji, założyciel i dyrektor paryskiego ośrodka "Editions Du Dialogue" oraz założyciel Centre du Dialogue.

Urodził się 16 lutego 1933 r. w Sułkowicach w domu Stanisława i Anieli z domu Zając – tutaj też ukończył szkołę powszechną. W 1945 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Strzelcach Opolskich, kontynuował ją w Collegium Marianum w Wadowicach. Po maturze rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, z których zrezygnował po paru miesiącach aby wstąpić do nowicjatu pallotynów w Ząbkowicach Śląskich. 22 czerwca 1957 r. w Ołtarzewie przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego – prymasa Polski. Lata 1952 – 1957 to czas jego studiów filozoficzno-teologicznych w Ołtarzewie.

Józef Sadzik maturę zdał dwukrotnie – w 1950 r. zdał prywatną maturę a w 1957 maturę państwową w Liceum dla Pracujących.
Na lata 1957 – 1962 przypadają jego studia filozoficzne na Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim i w Monachium. Pracę doktorską z filozofii Martina Heideggera (po francusku) obronił w 1962 r. Było to jedno z pierwszych opracowań tego typu.

Po obronie pracy został przez prowincjała pallotynów skierowany do Francji; początkowo na rok a gdy okazało się, że brakuje tam księży – na stałe. Zamieszkał w Osny pod Paryżem i zajmował się pracami wydawniczymi dla zgromadzenia. W 1966 roku założył pallotyńskie wydawnictwo Editions du Dialogue i został jego dyrektorem. Zainicjował serię ,,Znaki czasu” prezentującą dzieła wybitnych myślicieli i pisarzy religijnych. Do końca jego życia kiedy kierował wydawnictwem ukazało się ok. 150 pozycji (w tym dokumenty Soboru, encykliki i przemówienia papieskie, teksty liturgiczne i modlitewne). Oprócz wydawnictwa założył też Centrum Dialogu (1973 r.) – ośrodek odczytowo-dyskusyjny dla Polaków z kraju i emigracji (odczyty, dyskusje, spotkania autorskie, prelekcje).

Ks. Józef Sadzik przyjaźnił się z wielu wybitnymi twórcami kultury emigracyjnej. Byli wśród nich Józef Czapski, Zygmunt Hertz, Jan Lebenstein, Sławomir Mrożek, Alina Szapocznikow. Był wieloletnim przyjacielem Czesława Miłosza, zainspirował poetę do podjęcia prac nad przekładami Biblii. Współpracował przy ich weryfikacji, był też autorem wstępów do przekładów Księgi Psalmów i Księgi Hioba.

Ks. Józef Sadzik zmarł nagle w Osny 26 sierpnia 1980 po drugim ataku serca. Pochowano go na cmentarzu parafialnym w Sułkowicach, msza pogrzebowa zgromadziła wielu przedstawicieli duchowieństwa i ludzi świeckich.

Do Sułkowic przyjeżdżał – na urlopy, spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Swoje wiersze poświęcili mu Czesław Miłosz (Do Józefa Sadzika, 1980, wydrukowany w tomie Hymn o perle, Kraków 1983) i ks. Pasierb (W Paryżu, 1978, wydrukowany w tomie Zdejmowanie pieczęci, Warszawa 1983). Sam pisał niewiele, głównie tłumaczył.

Z testamentu księdza Józefa Sadzika:

"Życie swoje oddaje za Kościół – za tych, którym Bóg daje moc bezkompromisowego działania na rzecz czystości i piękna Oblubienicy. Ale i za wszystkich zbłąkanych, zagubionych, ponieważ sam doświadczyłem zagubienia".

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach
Rynek 6 (budynek Starej Szkoły)
32-440 Sułkowice

+48 122 732 197

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny otwarcia

Wtorek - 9.00 do 16.00
Środa - 10.00 do 18.00
Czwartek - 9.00 do 16.00
Piątek - 10.00 do 18.00
Sobota - 9.00 to 14.00

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. JÓZEFA SADZIKA
w Sułkowicach wraz z filiami w Harbutowicach i Rudniku, Punktem Bibliotecznym w Krzywaczce.

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach jest gminną instytucją kultury działającą zgodnie z:
- Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642) z późniejszymi zmianami – tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 574
- Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) z późniejszymi zmianami – tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 862
- Uchwałą Gminy Sułkowice nr XXXVII/287/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami
Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne dla mieszkańców Gminy Sułkowice.

 1. Przy zapisie do biblioteki należy okazać dowód tożsamości, podać wymagane do zapisu dane i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. W razie zmiany istotnych danych osobowych podanych podczas zapisu, czytelnik jest zobowiązany do poinformowania o tym bibliotekę.
 3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Jednocześnie każdy czytelnik może wypożyczyć 3 książki. Wypożyczenie większej ilości tomów może nastąpić tylko za zgodą bibliotekarza.
 5. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca, a lektury szkolne na okres 14 dni. Po upływie tego terminu istnieje możliwość prolongaty za zgodą bibliotekarza i w określonym przez niego terminie.
 6. Książki należy wypożyczać osobiście. W wyjątkowych wypadkach i za zgodą czytelnika można wypożyczyć za pośrednictwem innych osób.
 7. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzystać można wyłącznie w czytelni biblioteki.
 8. Za szkody wynikłe wskutek zagubienia lub zniszczenia książki, dyrektor biblioteki ustala odszkodowanie w zależności od wartości rynkowej książki.
 9. Czytelnik nieprzestrzegający regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.
 10. Organizowane przez GBP Sułkowice konkursy, spotkania czy inne uroczystości są ogólnodostępne i udział w nich jest nieodpłatny.
 11. Każdy uczestnik poprzez przybycie na miejsce uroczystości wyraża zgodę na fotografowanie i udostępnienie zdjęć ze swoim udziałem w materiałach i publikacjach będących własnością GBP Sułkowice, na stronie internetowej GBP Sułkowice, profilu Facebook GBP Sułkowice, Gminy Sułkowice i jej profilu Facebook oraz w prasie lokalnej.
 12. Regulamin został opracowany w oparciu o Statut GBP Sułkowice. 
 13. Od postanowień niniejszego regulaminu przysługuje prawo odwołania do dyrektora GBP Sułkowice.

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach posiada filie w Rudniku, Harbutowicach oraz Punkt Biblioteczny w Krzywaczce. Głównym zadaniem biblioteki jest przede wszystkim obsługa czytelników, doradztwo w zakresie doboru księgozbioru oraz udostępnianie informacji.

Księgozbiór w bibliotece to podstawa jej działalności. Od struktury i jakości księgozbioru zależy przydatność biblioteki w środowisku w którym funkcjonuje. Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach dokonuje systematycznych zakupów aby urozmaicić księgozbiór i poszerzyć zbiory o nowości wydawnicze. Zakupy książek finansowane są z własnego budżetu oraz dotacji ministerialnych.

Zbiory biblioteki znajdują się także w katalogu elektronicznym. Oprócz książek biblioteka gromadzi również czasopisma dla różnych grup czytelniczych. Użytkownicy mogą z nich korzystać zarówno na miejscu jak i wypożyczać do domu. W celu popularyzacji czytelnictwa biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, wystawki poświęcone wydarzeniom kulturalnym oraz promocje nowości.

Gminna Biblioteka Publiczna  im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach

Wtorek 9.00-16.00 |  Środa 10.00-18.00 | Czwartek 9.00-16.00 |  Piątek 10.00-18.00 | Sobota 9.00-14.00


File i punkty

Filia w Rudniku
Wtorek: 8.30-13.30  |  Piątek: 13.30-18.30

Filia w Harbutowicach
Poniedziałek 15.00-18.00  |  Środa 15.00 -18.00  |  Piątek 14.00-18.00
 
Punkt Biblioteczny w Krzywaczce
Poniedziałek: 13.30-18.30  |  Czwartek: 8.30-13.30