Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach posiada filie w Rudniku, Harbutowicach oraz Punkt Biblioteczny w Krzywaczce. Głównym zadaniem biblioteki jest przede wszystkim obsługa czytelników, doradztwo w zakresie doboru księgozbioru oraz udostępnianie informacji.

Księgozbiór w bibliotece to podstawa jej działalności. Od struktury i jakości księgozbioru zależy przydatność biblioteki w środowisku w którym funkcjonuje. Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach dokonuje systematycznych zakupów aby urozmaicić księgozbiór i poszerzyć zbiory o nowości wydawnicze. Zakupy książek finansowane są z własnego budżetu oraz dotacji ministerialnych.

Zbiory biblioteki znajdują się także w katalogu elektronicznym. Oprócz książek biblioteka gromadzi również czasopisma dla różnych grup czytelniczych. Użytkownicy mogą z nich korzystać zarówno na miejscu jak i wypożyczać do domu. W celu popularyzacji czytelnictwa biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, wystawki poświęcone wydarzeniom kulturalnym oraz promocje nowości.