Pierwsze zręby, zalążki organizacji Biblioteki w Sułkowicach przypadają na okres przed I Wojną Światową. Początkowo księgozbiory kształtowały się w drodze zbiórki od świadomej postępu części społeczeństwa: nauczycieli, majętnych gospodarzy, którzy nieformalnie skupiali się wokół później założonego klubu "Czytelnik".

Bibliotekę Publiczną w Sułkowicach założył w roku 1892 ówczesny kierownik szkoły, Wojciech Kalinowski. Liczyła ona około 500 tomów. Zawierała głównie książki dla dzieci oraz młodzieży, opracowania fachowe z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa oraz pszczelarstwa i inne.

W Monografii Sułkowic autorstwa Mieczysława Stanaszka odnotowano, że w 1933 roku w nowo wybudowanym Domu Ludowym w Sułkowicach zorganizowano Bibliotekę Publiczną liczącą 1200 książek. Dużo z nich w czasie okupacji zaginęło i zostało spalonych. Ocalałe stanowiły prawdziwy skarb, gdyż weszły do zbiorów Gromadzkiej Biblioteki Publicznej liczącej wówczas ponad 2500 książek.

W latach 1958-1975 w Fabryce Narzędzi "Kuźnia" istniała oprócz biblioteki technicznej, biblioteka beletrystyczna ze zbiorem ok. 6 tys. książek. Korzystało z niej 300 pracowników. Obecnie po licznych zmianach lokali Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. J. Sadzika w Sułkowicach mieści się przy ulicy Rynek 6. Swoim nadzorem merytorycznym obejmuje 2 Filie Biblioteczne (w Rudniku i w Harbutowicach) oraz Punkt Biblioteczny w Krzywaczce.

Uroczystość nadania imienia bibliotece

W dniu 29 grudnia 2013 roku w Sułkowicach odbyła się uroczystość nadania imienia księdza Józefa Sadzika Gminnej Bibliotece Publicznej. Przybyli nań rektor domu pallotynów w Paryżu – ks. dr Aleksander Pietrzyk, przełożony pallotyńskiej prowincji warszawskiej ks. Józef Lasak, proboszcz parafii Sułkowice ks. Edward Antolak wraz z księżmi współpracownikami. Przybył także zaproszony na uroczystość ksiądz rodak Andrzej Zając. W uroczystości wzięli udział władze samorządowe gminy i powiatu, rodzina i przyjaciele księdza Sadzika, władze biblioteki powiatowej, oraz czytelnicy.