Ostatnie przed wakacjami zajęcia dla podopiecznych WTZ w Harbutowicach

Ostatnie przed wakacjami zajęcia dla podopiecznych WTZ w Harbutowicach, były okazją do podsumowania wspólnych spotkań. Przez ponad rok odbywały się zajęcia czytelnicze, plastyczne. Mieliśmy także okazję przygotować i przedstawić spotkanie poetycko-muzyczne dla naszych koleżanek i kolegów z ŚDS.

Spotkania z Wami pozostaną na długo w naszej pamięci. Bardzo dziękujemy za miły upominek. We wrześniu kolejna grupa z nowym opiekunem zagości w naszej bibliotece.