Zapowiedź lata - spotkanie poetycko-muzyczne dla ŚDS

„Zapowiedź lata’ pod tym tytułem odbyło się spotkanie poetycko-muzyczne dla podopiecznych Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach.

W roli prowadzących wystąpili Pani Renata oraz Pan Michał, którzy jednocześnie wystąpili w roli recytatorów. Swoim śpiewem i tańcem zachwycili naszych gości Pani Agnieszka, Pani Danusia, Pani Agnieszka oraz Pan Sebastian, który także przeczytał kilka wierszy. Spotkanie z okazji dzisiejszego Święta Dnia Mamy uświetnił występ Pani Urszuli ze Środowiskowego Domu Samopomocy która przedstawiła wiersz swojego autorstwa o swojej mamie.