Sułkowice, najważniejsze wydarzenia w lokalnej historii

"Sułkowice, najważniejsze wydarzenia w lokalnej historii" pod tym tytułem w dniu 10 czerwca 2022 roku odbyła się lekcja historii dla uczniów klasy 4 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach. Trwające ponad godzinę zajęcia dotyczyły takich wydarzeń jak: pacyfikacja, rola sułkowickich kowali i podkuwaczy podczas działań wojennych. Druga część zajęć obejmowała czasy powojenne, okres PRL i okres przemian społecznych. Spotkaniu poświęcona była tematyczna prezentacja.