W czwartek 17 marca powitaliśmy „nową” grupę WTZ uczestników zajęć w Bibliotece i Izbie Tradycji. Dwugodzinne spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej zostały omówione tematy zajęć, a uczestnicy wykonywali proste czynności biblioteczne związane z opracowywaniem książek. Druga część obejmowała zajęcia czytelnicze.

Podopieczni z uwagą wysłuchali dwóch legend, pierwsza o harbutowickich cisach, druga o diabelskim kamieniu, po czym odpowiadali na pytania związane z ich treścią.

Kolejne zajęcia odbyły się 31 marca. Zajęcia podzielone zostały na dwie części. Pierwsza część spotkania poświęcona była "podróży" do Afryki. Przeczytaliśmy wspólnie dwa fragmenty książek o tej tematyce, a także obejrzeliśmy prezentację o tym niezwykłym kontynencie. Zdobytą wiedzę uczestnicy utrwalili sobie poprzez "mini test" dotyczący znajomości tekstu. W części drugiej nowa grupa miała okazję zwiedzić Izbę Tradycji i dowiedzieć się wielu ciekawostek nie tylko dotyczących eksponatów znajdujących się w "mini muzeum" ale także dotyczących życia codziennego.