Na ścieżkach sułkowickiej ziemi

Dzisiaj odbyły się zajęcia plenerowe dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach. Spod Starej Szkoły udaliśmy się na trasę gdzie zobaczyliśmy stare elementy architektoniczne, budynki, dzwony, pomniki. Uczestnicy zostali zapoznani z ciekawostkami związanymi ze zwiedzanymi miejscami oraz rozgrywanymi w tych miejscach wydarzeniami historycznymi.