Historyczne wędrówki z Izbą Tradycji, czyli gdzie warto wybrać się podczas wiosennego spaceru (część II)

Tym razem z Rynku wkraczamy na II odcinek Beskidzkiej Drogi św. Jakuba, biegnący z Myślenic do Wadowic. Kierujemy się w stronę cmentarza, gdzie wstępujemy na chwilę, by wspomnieć ofiary II wojny światowej przy mogile pomordowanych podczas pacyfikacji w 1943 r. urządzonej na wzór cmentarza wojskowego z niewielkim pomnikiem oraz przy grobie mieszkańców Rudnika, którzy zginęli w pierwszych dniach września 1939 r.

Brama Cmentarna

Brama Cmentarna

Pomnik ofiar pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic z dnia 24 lipca 1943 roku.

Pomnik ofiar pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic z dnia 24 lipca 1943 roku

Pomnik ofiar pomordowanych w Rudniku w pierwszych dniach wojny

Pomnik ofiar pomordowanych w Rudniku w pierwszych dniach wojny

Idąc dalej mijamy budynek Szkoły Podstawowej nr 1, przed którym znajduje się dąb pamięci przypominający postać sułkowiczanina kapitana Rudolfa Galusa zamordowanego w 1940 roku w Charkowie.

Obelisk "Dąb Pamięci" kpt. Rudolfa Galusa zamordowanego w Charkowie w 1940 roku

Obelisk "Dąb Pamięci" kpt. Rudolfa Galusa zamordowanego w Charkowie w 1940 roku.


Gdy idziemy dalej w kierunku Jastrzębi, naszą uwagę przyciąga po prawej stronie drogi odnowiony niedawno drewniany, krzyż przydrożny.

Drewniany krzyż przy drodze

Drewniany krzyż przy drodze

Nieco dalej odpocząć możemy na przystanku turystycznym przy cmentarzu epidemicznym. Żwirowana alejka prowadzi w kierunku kamiennego nagrobka, upamiętniającego zmarłych na tyfus, dur plamisty i z powodu głodu, jaki panował w latach 1844-46 (zmarło wtedy 740 osób). Zostali oni pochowani w zbiorowej mogile przy tej drodze, a na sąsiednim polu znajdował się cmentarz z czasów epidemii cholery z 1831 r. (tu liczba zmarłych to 103 osoby). Cmentarz został odnowiony staraniem Towarzystwa Przyjaciół Sułkowic ,,Kowadło” w 2019 roku.

Pomnik na cmentarzu epidemicznym

Pomnik na cmentarzu epidemicznym


Nieopodal na Wielkiej Górze 4 maja 1947 roku, po zniesieniu święta 3 Maja mieszkańcy wnieśli Krzyż – . Przez chwilę podziwiać możemy stąd widok na lanckorońskie wzgórze.

Zdjęcie karty kroniki

Zdjęcie karty kroniki. W kronice parafialnej na temat tego ponad dwunastometrowego drewnianego krzyża napisano:
"4 V 1947 – zasadzenie dębowego 12,5 m krzyża „Bóg – Ojczyzna – Praca. Boże zbaw Polskę – 3 IX 1939 – 19 rozstrzelanych w Rudniku, 24 VII 1943 „pacyfikacja” 26
zamęczonych, 21 I 1945 20 ofiar, 120 bolszewików – 3 V 1947 – 100-lecie cholery i skasowanie „3 Maja”. Ku czci ofiar wojny – lasów”. Orkiestra. 4,5 tysiąca ludzi
szło miedzami na Wielką Górę gdzie x. Sidełko wygłosił kazanie, 40 ludzi dźwigało ten krzyż na górę.

Wracamy w kierunku głównej drogi. Tuż za składowiskiem odpadów opuszczamy Szlak Jakubowy i udajemy się polną drogą w prawo. Po chwili mijamy pola i wchodzimy w las Ptasznica.

Polna droga w kierunku Ptasznicy

Polna droga w kierunku Ptasznicy

Jest to las mieszany piętra pogórza leżący na pograniczu Sułkowic i Izdebnika. Dawniej przebiegał tamtędy trakt cesarski, czyli Pierwsza Galicyjska Szosa Pocztowo-Handlowa. Podziwiając stary drzewostan dochodzimy do skrzyżowania z drogą na Izdebnik i schodzimy w dół, kończąc naszą wędrówkę na Zielonej.

Droga w kierunku oś. Zielona

Droga w kierunku oś. Zielona