Legenda o Harbutowickich Cisach - zaproszenie

Każda miejscowość ma swoją legendę. 15 stycznia 2021 zapraszamy do śledzenia naszego profilu fb. W tym dniu nasz zespół biblioteczny specjalnie dla najmłodszych przedstawi legendę o cisach w Harbutowicach. Serdecznie zapraszamy przed monitory.