Zapraszamy do Izba Tradycji w godzinach pracy biblioteki

Zapraszamy do zwiedzania Izby Tradycji, której zbiory udostępniane są w zmienionych porach. Obecnie można je oglądać w godzinach pracy Biblioteki, tj. we wtorek, czwartek i sobotę od godz. 9.00 do 16.00, zaś w środę i piątek od 13.00 do 20.00.

Od niedawna w czasie wizyty w Izbie zwiedzający mają możliwość obejrzenia dwóch prezentacji. Jedną z nich jest dwuczęściowe dzieło ukazujące historię Sułkowic, przygotowane - z okazji Jubileuszu 50-lecia uzyskania praw miejskich przez Sułkowice - przez Bibliotekę we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sułkowic „Kowadło" oraz Sułkowickim Archiwum Cyfrowym.

 

Druga prezentacja przedstawia 135-letnią historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach i powstała w związku z wystawą poświęconą OSP przygotowaną przez Sułkowickie Archiwum Cyfrowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Sułkowic i gości, zarówno nowych, jak i tych, którzy już odwiedzali Izbę, do zapoznania się nie tylko z historią i tradycją „Osiedla tysiąca kowali", ale także z bieżącą działalnością Izby i Biblioteki.

Izba Tradycji otwiera swe gościnne progi nie tylko dla indywidualnych gości, ale także pomaga w organizacji spotkań integrujących mieszkańców, wśród których wymienić można chociażby „Czwartkowe spotkania z tematem", czy akcję „Czytanie łączy pokolenia". Oprócz stałej ekspozycji w Izbie organizowane są wystawy czasowe, które także warto oglądać.
Zapraszamy!