Wehikuł czasu czyli historia bliższa i dalsza

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach filia w Harbutowicach podjęła współprace z Biblioteką Szkolną Szkoły Podstawowej w Harbutowicach. W ramach tej współpracy zorganizowaliśmy spotkanie przybliżające dzieciom historię ich rodzinnej miejscowości na tle zmian, jakie dokonywały się w tym regionie na przestrzeni wieków. Na korytarzu szkolnym przygotowaliśmy niewielką wystawę poświęconą historii Harbutowic. Losy naszej wsi zawsze związane były z losami pobliskich Sułkowic, które to obchodzą w bieżącym roku 50.lecie nadania praw miejskich.

Zmiany jakie dokonywały się na terenie Sułkowic miały swoje odzwierciedlenie w zmianach w Harbutowicach. Zapoznaliśmy więc dzieci z najstarszą historią Sułkowic prezentując im film, który powstał z okazji obchodzonej w tym roku rocznicy. Uczniowie dzięki temu mogli „wsiąść w wehikuł czasu" i porównać jak zmieniły się nasze okolice od powstania do lat 60-tych ubiegłego stulecia. Podczas oglądania prezentacji dzieci rozpoznawały miejsca, budynki, zakłady pracy dostrzegając zachodzące zmiany, które dokonywały się na przestrzeni lat. Chcielibyśmy, aby tego rodzaju spotkania uczyły dzieci historii tej najbliższej, historii „małej ojczyzny" z której wyrastamy.